Zapraszamy Państwa do skorzystania z usługi zimowania łodzi. Dysponujemy zarówno
ogrzewaną halą jak i placem na zewnątrz. Ilość miejsc w ograniczona!